LittleVoices (New)

Posts by

Elwyn Loh

Lưu ý cho nhà trường khi sử dụng các tài khoản mạng xã hội

Một ngày tại trường học luôn diễn ra vô cùng sôi động và bận rộn. Phụ huynh đưa trẻ đến trường, giáo viên bận rộn trong việc chăm sóc và dạy dỗ trẻ, nhân viên hành chính và quản lý thực hiện các công việc quản lý vận hành... Ngoài giờ dạy học, giáo viên cần tổng hợp tài liệu học tập của trẻ, lên kế hoạch giảng dạy và chuẩn bị các đồ dùng dạy học... Với một khối lượng công việc lớn như vậy, việc tập trung phát triển sự hiện diện của nhà trường trên các phương tiện truyền thông thường không phải ưu tiên hàng đầu của nhà trường.

Read More