LittleVoices (New)

Posts by

Menaka Arasu

Lựa chọn một phần mềm quản lý trường học nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng

Giáo dục mầm non là bước đệm đầu tiên trong quá trình học tập lâu dài của trẻ, giúp trẻ có điều kiện hình thành và phát triển nhân cách cũng như trí tuệ, cảm xúc. Một trong những mong đợi của giáo viên là xây dựng nâng cao chất lượng giáo dục hiệu quả hơn. Song hành cùng việc nâng cao chất lượng, nhà trường cũng cần tối ưu hiệu quả vận hành của trường học, tiết kiệm thời gian cho giáo viên, giúp giáo viên tập trung vào việc nuôi dạy trẻ.

Read More