Screenshot 2021-04-19 at 5.48.03 PM-2

Uplifting Stories

LittleVoices là một sáng kiến kết nối những ý tưởng lớn với một cộng đồng giáo dục rộng lớn.

Chúng tôi làm việc tập thể với các chuyên gia trong ngành để quản lý nội dung, tài nguyên và ý tưởng cho cộng đồng chủ sở hữu trường học, nhà giáo dục và phụ huynh của chúng tôi.

Featured Article
Cân bằng thời gian sử dụng công nghệ của trẻ
Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, việc tạo ra sự cân bằng lành mạnh giữa việc sử dụng công nghệ và sự phát triển của trẻ có thể khó khăn đối với cha mẹ và giáo viên. Dù sử dụng thiết bị thông minh...
LittleLives |  30 tháng năm 2023
f5a1adb 1-1

Can't get enough of our stories?

Subscribe to our newsletter for latest stories and updates!

Latest Post

For Parents
Cách phát triển trí thông minh cảm xúc ở trẻ
Trí thông minh cảm xúc ngày càng được xem là yếu tố then chốt trong sự thành công của trẻ nhỏ. Đó là khả năng nhận biết, thấu hiểu và quản lý cảm xúc của chính bản thân cũng như cảm xúc của người...
LittleLives |  19 tháng năm 2023
For Parents
Khơi dậy sự sáng tạo của trẻ em: Lời khuyên dành cho cha mẹ và giáo viên
Rèn luyện sự sáng tạo rất quan trọng trong hành trình phát triển của trẻ, vì kỹ năng này giúp trẻ học cách tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề thông minh và thể hiện bản thân theo những cách độc đáo....
LittleLives |  19 tháng năm 2023
For Parents
Lợi ích của phương pháp Play-Based Learning đối với sự phát triển của trẻ
Vui chơi là hoạt động không thể thiếu của trẻ, góp phần quan trọng trong việc xây dựng cảm xúc và giúp trẻ hình thành những nhân cách quan trọng trong quá trình trưởng thành. Khi việc vui chơi và học...
LittleLives |  28 tháng tư 2023