LittleVoices (New)

Posts about:

Resources

Vai trò của sự phát triển chuyên môn trong việc giúp giáo viên cập nhật các chiến lược giảng dạy mới nhất

Lĩnh vực giáo dục không ngừng phát triển và các giáo viên luôn phải cập nhật những phương pháp giảng dạy mới nhất để mang lại cho học sinh trải nghiệm học tập tốt nhất có thể. Sự phát triển chuyên môn đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các giáo viên cập nhật thông tin về các nghiên cứu mới và các phương pháp hay nhất, đồng thời cũng cung cấp cho họ bộ công cụ và kỹ năng cần thiết để triển khai các chiến lược này một cách hiệu quả trong lớp học.

Read More

3 lời khuyên cho giao tiếp giữa phụ huynh và giáo viên hiệu quả

Mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh là mối quan hệ hai chiều. Nó được xây dựng dựa trên sự chia sẻ, thấu hiểu, hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau. Vài năm gần đây, sau những sự cố đáng tiếc xảy ra, công chúng đôi khi có xu hướng tâm lý dè chừng, nghi ngờ đối với giáo viên mầm non; khiến các cô ngày càng có thêm nhiều áp lực. Điều mà chúng ta có thể thay đổi cái nhìn phiến diện, định kiến đó chính là củng cố một mối quan hệ tích cực, chân thành, cởi mở giữa giáo viên và phụ huynh.

Read More