LittleVoices (New)

Posts about:

Resources

3 lời khuyên cho giao tiếp giữa phụ huynh và giáo viên hiệu quả

Mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh là mối quan hệ hai chiều. Nó được xây dựng dựa trên sự chia sẻ, thấu hiểu, hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau. Vài năm gần đây, sau những sự cố đáng tiếc xảy ra, công chúng đôi khi có xu hướng tâm lý dè chừng, nghi ngờ đối với giáo viên mầm non; khiến các cô ngày càng có thêm nhiều áp lực. Điều mà chúng ta có thể thay đổi cái nhìn phiến diện, định kiến đó chính là củng cố một mối quan hệ tích cực, chân thành, cởi mở giữa giáo viên và phụ huynh.

Read More