Tiếng Việt

Làm thế nào để chuyển đổi trường học? Định hướng và giải pháp

Quá trình chuyển đổi trường học là nhu cầu tất yếu để nâng cao chương trình học, chất lượng giáo dục và hiệu quả vận hành. Trong quá trình chuyển đổi này, nhà trường cần cân nhắc những vấn đề quan trọng cũng như xác định những hành động nào cần ưu tiên. Dựa trên nguồn lực tài chính và nhân lực của nhà trường để thực hiện theo thứ tự ưu tiên hay đồng thời quá trình chuyển đổi. 

Dưới đây là những bước chuyển đổi dành cho một hệ thống giáo dục cân nhắc và lên kế hoạch thực hiện:

1. Hướng nội - Hợp tác 

Tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mục tiêu là yếu tố mà một hệ thống giáo dục cần xác định rõ ràng trước khi thực hiện chuyển đổi. Thông qua các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của nhà trường, nâng cao chuyên môn giáo viên, dịch vụ trường học, nhà trường cần thực hiện sự thay đổi từ chính bộ máy hiện hành. Với những mục tiêu hợp tác phát triển với các đối tác trong lĩnh vực giáo dục, nhà trường cần đưa ra những mục tiêu cụ thể của từng loại hình hợp tác, nhằm tránh việc tốn thời gian, nhân sự khi kêu gọi hợp tác.

cheerful-kids-running-school-corridor

2. Yêu cầu - Khám phá khả năng thay đổi

Quá trình chuyển đổi trong thực tế có thể khác xa so với kế hoạch. Chính vì vậy, nhà trường cần xem xét kỹ các yếu tố sau đây để phân tích chính xác khả năng thay đổi của nhà trường:

  • Đội ngũ nguồn nhân lực của nhà trường
  • Thời gian để đạt được mục tiêu đã đề ra 
  • Những yếu tố bên ngoài tác động đến quá trình chuyển đổi
  • Kế hoạch thay thế khi có tác động của các yếu tố bên ngoài 
  • Khả năng thích ứng kịp thời của nhà trường 

3. Hòa nhập - Tìm kiếm đầu vào và đối tác chiến lược giúp định hình tầm nhìn 

Bốn yếu tố quan trọng nhất giúp trường học khẳng định uy tín của trường học bao gồm: Chất lượng chương trình học - Chất lượng đội ngũ giáo viên - Trải nghiệm từ học sinh và phụ huynh - Các dịch vụ khác nếu có. Vậy nên, trong bất kỳ một mối quan hệ hợp tác chiến lược nào của nhà trường, bạn cần xác định rõ mục đích, mục tiêu hướng tới để đảm bảo đầu tư thời gian, nhân lực có ích cho các hoạt động này. 

funny-children-classroom

4. Đổi mới - Làm thế nào để mang lại tầm nhìn

Mọi sự đổi mới đều cần sự thay đổi, và đôi khi thay đổi khiến chúng ta khó thích nghi nhanh được. Quá trình đổi mới giáo dục đòi hỏi sự thay đổi cẩn trọng bởi vì nó ảnh hưởng đến học sinh và quá trình học tập của trẻ. Đổi mới trong hệ thống giáo dục không có nghĩa là lấy học sinh và nhà trường ra "thí nghiệm". 

Vậy làm thế nào để đem lại tầm nhìn cho trường học?

Theo một nghiên cứu tại 308 trường trung học trên khắp Victoria (Mỹ). Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên, hầu hết (88%) tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh đều đưa thành tích học tập là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, nhiều trường học tin rằng thành tích học tập không phải là mục đích duy nhất của giáo dục. Nhiều trường cho rằng, việc nâng cao sức khỏe tinh thần, sống hạnh phúc là vấn đề được ưu tiên (chiếm 66,2% ) cùng với đó là cảm giác “thuộc về” của học sinh và giáo viên (57,5%).

Trong một nghiên cứu thứ hai, chúng tôi thấy rằng việc đưa vào tầm nhìn sứ mệnh mục tiêu nâng cao sức khỏe tinh thần có mối tương quan với việc nâng cao thành tích học tập. Điều này không có nghĩa là lúc nào việc đưa các mục tiêu này vào tầm nhìn sứ mệnh cũng mang lại thành công, nhưng khi các trường xác định các mục tiêu khác trong tầm nhìn và tuyên bố sứ mệnh thành công trong học tập vẫn không bị cản trở.

Tuy nhiên, 34% trường học không đề cập đến việc nâng cao sức khỏe tinh thần. OECD và các chuyên gia trong lĩnh vực này cho biết các trường hiện đang quá coi trọng thành tích học tập hơn là sự phát triển toàn diện của học sinh.

confident-teacher-explaining-lesson-pupils

5. Thực hiện - Tạo và Thực hiện kế hoạch cho sự thay đổi 

Sự thành công của quá trình chuyển đổi  được đánh giá ở giai đoạn thực hiện. Nhà trường cần đảm bảo có các đợt đánh giá thường xuyên hiệu quả của quá trình thực hiện nhằm có những biện pháp điều chỉnh, thay thế thích hợp. 

6. Đi sâu - Phản ánh và xem xét để hướng dẫn cải tiến liên tục

Quá trình chuyển đổi trường học không diễn ra một lần và thời gian cụ thể. Các cấp quản lý, lãnh đạo cần đảm bảo quá trình chuyển đổi để cải tiến liên tục. 

Để trải nghiệm những tính năng hỗ trợ trường học, giáo viên, phụ huynh, bạn có thể đăng nhập hệ thống quản lý giáo dục trường học LittleLives tại đây: