Tiếng Việt

Quản lý giáo dục mầm non. Quản lý trường mầm non trong năm học mới

Quản lý giáo dục mầm non có tâm quan trọng nhất định đối với sự phát triển của thế hệ học sinh tương lai. Hệ thống quản lý giáo dục nói chung và quản lý trường mầm non nói riêng cần đạt được các mục tiêu nhất định, đảm bảo thực hiện tốt quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em.Để quản lý trường mầm non hiệu quả, nhà trường và các cấp quản lý cần xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và phổ biến, chỉ đạo thực hiện thành công kế hoạch. 

Quản lý giáo dục mầm non là gì?

Quản lý giáo dục là hoạt động điều hành phối hợp với các lực lượng giáo dục nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo - giáo dục thế hệ trẻ theo yêu cầu phát triển xã hội. 

Giáo dục mầm non là một bộ phận của hệ thống giáo dục Việt Nam. Quản lý giáo dục mầm non ở các cấp khác nhau nhằm mục đích tạo ra những điều kiện tối ưu cho các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện mục tiêu giáo dục.

mixed-race-boy-glasses-rising-hand-answer-during-lesson

Công tác quản lý trường mầm non

Quá trình chăm sóc giáo dục trẻ bao gồm các nhân tố tạo thành như sau:

 • Mục tiêu nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ
 • Nội dung chăm sóc giáo dục trẻ
 • Phương pháp, phương tiện chăm sóc giáo dục trẻ
 • Đội ngũ giáo viên
 • Đối tượng giáo dục: trẻ em
 • Kết quả của quá trình chăm sóc giáo dục trẻ

Nhiệm vụ của những người làm giáo dục là giữ vai trò định hướng cho sự vận động phát triển của toàn bộ quá trình và từng nhân tố. 

Chức năng quản lý giáo dục mầm non 

Quản lý chức năng chung 

Quản lý giáo dục mầm non trong chức năng chung duy trì ổn định mọi hoạt động giáo dục mầm non đáp ứng nhu cầu hiện hành của nền kinh tế xã hội. 

Quản lý chức năng cụ thể

Kế hoạch hóa là giai đoạn quan trọng nhất, kết quả của nó tạo nên nội dung cơ bản của chu trình quản lý. Trong quá trình quản lý trường mầm non, cán bộ quản lý giáo dục phải nhận thức được cơ hội và nắm bắt đầy đủ thông tin làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu và phân loại mục tiêu, xác định các yêu tố nội lực và ngoại lực, tìm phương án và giải pháp tối ưu.

Với kinh nghiệm hỗ trợ hơn 1400 trường mầm non tại 12 quốc gia có nền giáo dục hiện đại như Mỹ, Singapore, Canada, Phần mềm quản lý giáo dục mầm nonSổ liên lạc điện tử LittleLives giúp các cấp quản lý dễ dàng hơn trong việc lên kế hoạch, tối ưu hiệu quả vận hành với các báo cáo tự động, giúp nhà trường có cái nhìn tổng quan về quy trình vận hành hiện nay.

Để trải nghiệm những tính năng hỗ trợ trường học, giáo viên, phụ huynh, bạn có thể đăng nhập hệ thống quản lý giáo dục mầm non LittleLives tại đây:

Hệ thống mục tiêu quản lý giáo dục mầm non

Quá trình quản lý trường mầmn on cần xác định và đạt được những mục tiêu cơ bản sau:

 • Mục tiêu số lượng: đảm bảo chỉ tiêu thu hút số lượng trẻ trong độ tuổi đến trường
 • Mục tiêu chất lượng: đảm bảo giáo án, phương pháp học tập hiện đại, hội nhập và phát triển trẻ một cách toàn diện
 • Xây dựng và phát triển tập thể sư phạm: đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm, phẩm chất nghề nghiệp và đời sống vật chất, tinh thần của giáo viên.
 • Xây dưng, sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất phục vụ cho yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ.
 • Huy động, sử dụng các nguồn kinh phí có hiệu quả.
 • Làm công tác xã hội hóa giáo dục mầm non và kêu gọi sự tham gia tích cực của cộng đồng, phát triển nhà trường.
 • Áp dụng và làm chủ công nghệ, số hóa giáo dục nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả vận hành của trường học.

Đọc thêm các bài viết về những ví dụ trường học vận hành hiệu quả tại đây: